GDPR-policy


CFTinstitutets GDPR policy


CFTinstitutet är måna om dina personuppgifter. I samband med att du anmäler dig till våra kurser samlar vi in en del personuppgifter. Dessa används endast för administration kring våra events och för marknadsföring av CFTinstitutets framtida events. När du anmäler dig till våra kurser godkänner du vår GDPR policy. Du kan närsomhelst be att bli få din data borttagen eller ändrad. Inga uppgifter tillgås, säljs eller lämnas vidare till tredje person. Du kan närsomhelst återta ditt godkännande av vår GDPR policy. För att göra detta kontakta oss på info@cftinstitutet.se


Fakturahantering

Våra fakturor skickas ut via vårt bokföringsprogram Bokio. Ibland kan din faktura ha hamnat bland skräpmejlen. Om du saknar din faktura kolla där eller kontakta oss på info@cftinstitutet.se.


Video-inspelning av föreläsning

I de fall föreläsningen spelas in kan videon komma att användas i andra sammanhang t.ex. i e-kurser. Vi döljer då alltid deltagarnas ansikten och namn.


Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras via Google Cloud. Du kan läsa mer om Google workspace säkerhetspolicy här:

https://cloud.google.com/privacy/gdpr


Om du har köpt en av våra e-kurser så hanteras dina personuppgifter även av Zenler.ltd. Du kan läsa mer om vår säkerhetspolicy på Zenler här.