Föreläsningar & workshops

FÖR VEM?

Föreläsningarna vänder sig till CFT-intresserade. Vissa föreläsningar är fördjupningskurser för dig som redan kan en del kring Compassionfokuserad terapi och andra kurser är öppna för dig som är helt ny i den här världen. 

HUR?

De flesta av våra föreläsningar ges online via Zoom men vi erbjuder även ett par workshops på plats. 

Det går bra att anmäla sig till en eller flera föreläsningar på en gång. Anmälan är bindande så kolla gärna redan nu att du kan.

ANMÄLAN

2024

Hösten 2024

Webbföreläsning: Att arbeta med sorg i CFT

Dr. Darcy L. Harris kommer djupdyka i sorg och förklara hur vi kan jobba med sorg i terapirummet och särskilt i CFT där sorg är en sådan viktig komponent. I föreläsningen kommer vi få ta del av hur vi kan hjälpa klienter igenom ett sorgearbete och integrera det med Compassion interventioner.


9 September 2024 kl. 14-16

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 5 September


Skam genom generationer (online)

En workshop för behandlare om hur vi kan synliggöra och arbeta med skam i en familjekontext. Antingen i familjeterapi, eller i individualterapi.


17 September kl. 10-12

Pris: 480 kr exkl moms

Sista anmälningsdag: 3 september 2024

Webbföreläsning: Likheter och skillnader mellan CFT och andra Terapier.

Dr. Russell Kolts guidar oss genom likheter och skillnader mellan CFT och andra behandlingsmetoder. De skolor som kommer att beröras är KBT, DBT, ACT och IFS. 30 September 2024 kl. 15-17

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 15 September

Workshop kring skam i behandling

Vår populära workshop ges igen via Zoom. Under en hel dag kommer du få lära dig om hur skam fungerar, hur vi kan identifiera den och sätt att hantera det i behandling. Inga förkunskaper om CFT krävs. Dagen kan med fördel kombineras med nästföljande dag om självkritik. 

21 November kl. 9-16

Pris 1995kr exkl. moms

Paketpris skam & självkritik 2 dagar: 3600 kr exkl moms

Sista anmälningsdag: 2 november 2024

Workshop kring självkritik i behandling

Vår populära workshop ges igen via Zoom. Vad är självkritik? Hur utvecklas den? Hur kan vi jobba med vår egna och andras självkritik i behandlingssituationer? Detta är några av sakerna du får svar på i den här 1-dags workshop. Inga förkunskaper om CFT krävs. Dagen kan med fördel kombineras med dagen om skam 21 November.

22 November kl. 9-16

Pris 1995kr exkl. moms

Paketpris skam & självkritik 2 dagar: 3600 kr exkl moms

Sista anmälningsdag: 2 november 2024

Webbföreläsning: Buddhistiska principer och CFT


CFT grundar sig delvis på buddhistisk psykologi inte minst genom sitt fokus på Compassion. Men vad innebär det egentligen för det terapeutiska arbetet?

I den här webbföreläsningen guidar Dr. Russel Kolts i CFTs buddhistiska rötter men även hur detta påverkar hur vi förhåller oss till oss själva som terapeuter, våra klienter och det terapeutiska rummet.


16 December 2024 kl. 15-17

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 5 December

2025

Webbföreläsning: Att jobba med psykedelia och CFT

Vi är glada för att välkomna läkaren och neurologen Lorena Llobenes och psykologen Natali Gumiy från Argentina att prata om hur CFT kan användas i kombination med psykedelia. Paret har undersökt hur CFT och Compassion kan hjälpa vid intergreringen vid användning av psykedelika (sk. proof of concept). I dagens föreläsning kommer de dela med sig av forskning kring hur CFT kan vara hjälpsamt i det arbetet.


12 Januari kl. 14-16

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 9 Januari

Webbföreläsning: Evolutionära perspektiv på depression

Vi välkomnar CFTs grundare Prof. Paul Gilbert till att dela med sig av sitt gedigna arbete kring depression. Paul har banat väg för ett nytt sätt att se på depression genom sitt arbete och forskning kring svårbehandlad depression. Han har skrivit en rad böcker på ämnet såsom "Overcoming depression", "Depression - the evolution of powerlessness". Föreläsningen är för dig som vill fördjupa dig i förståelse kring hur man ser på depression i CFT och hur vi kan jobba med just depression med klienter.


17 Mars 2025 kl. 10-12

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 15 Mars

Introduktionskurs Compassionfokuserad terapi (online)

För dig som är nyfiken på CFT så ger vi en två dagars workshop där du får lära dig grunderna i Compassionfokuserad terapi. Teori och övningar varvas med varandra och ger utrymme till både eget utforskande så väl som att inspireras i sitt behandlingsarbete. Efter avslutad kurs kommer du ha en förståelse och insikt kring de olika momenten i CFT och fått ha provat på några av de central interventionerna och övningar. Introduktionsdagarna kan med fördel kombineras med vår workshop kring skam och självkritik. Kursen riktar sig till dig som jobbar med någon form för behandling. Inga andra förkunskapskrav finns. 


13-14 Mars 2025 kl. 9-16

Pris: 3500 exkl. moms

Sista anmälningsdag: 1 Mars

Workshop kring skam i behandling

Vår populära workshop ges igen via Zoom. Under en hel dag kommer du få lära dig om hur skam fungerar, hur vi kan identifiera den och sätt att hantera det i behandling. Inga förkunskaper om CFT krävs. Dagen kan med fördel kombineras med nästföljande dag om självkritik. 

Datum kommer

Pris 1995kr exkl. moms

Paketpris skam & självkritik 2 dagar: 3600 kr exkl moms

Sista anmälningsdag: Datum kommer

Workshop kring skam i behandling

Vår populära workshop ges igen via Zoom. Vad är självkritik? Hur utvecklas den? Hur kan vi jobba med vår egna och andras självkritik i behandlingssituationer? Detta är några av sakerna du får svar på i den här 1-dags workshop. Inga förkunskaper om CFT krävs. Dagen kan med fördel kombineras med dagen om skam 21 November.

Datum kommer

Pris 1995kr exkl. moms

Paketpris skam & självkritik 2 dagar: 3600 kr exkl moms

Sista anmälningsdag: Datum kommer


Skam genom generationer (online)

En workshop för behandlare om hur vi kan synliggöra och arbeta med skam i en familjekontext. Antingen i familjeterapi, eller i individualterapi.


Datum kommer

Pris: 480 kr exkl moms

Sista anmälningsdag: 

Webbföreläsning: Jobba med transdiagnostiska grupper

Dr. Tobyn Bell guidar oss i hur vi kan jobba med transdiagnostiska grupper i CFT. En uppskattade föreläsning som nu kommer i repris. Det här är föreläsningen för dig som redan kan en del om CFT och som är intresserad av att lära dig mer om hur man jobbar med CFT i grupp. 


12 Maj 2025 kl. 10-12

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 9 Maj

Webbföreläsning: Rewire threat: Att skapa nya nervbanor i en hotfokuserad hjärna med hjälp av medkännande övningar


Deidre Fay har mångårig erfarenhet av att jobba med trauma och kroppen. I den här föreläsning kommer du att få lära dig om hur du kan jobba med olika hinder, rädslor och motstånd (FBRs) som kan uppstå när vi försöka jobba med Compassion. Deidre kommer demonstrera hur man med hjälp av kroppen kan låsa upp en del av de låsningar vi kan ha och även inspirera dig till att jobba med kroppsfokuserat i CFT. Du kommer guidas igenom en rad olika övningar som kan hjälpa dig att stärka ditt egna medkännande jag såväl som dina klienters.


15 September 2025 kl. 10-12

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 12 September

unsplash