Resurser

Compassionfokuserade övningar


Vi kan alla behöva öva på Compassion och inom CFT fyller övningarna en viktig funktion. Vi har samlat några av de mest centrala övningarna för att ge inspiration och hjälpa dig på traven i ditt Compassionfokuserade arbete.

Compassionfokuserade videos


En film säger ibland mer än tusen ord. Vi har samlat lite olika filmclips som illustrerar olika aspekter inom CFT samt ett par rollspel och reflektioner kring vitkiga CFT interventioner.

Hitta CFT-terapeut


Fler och fler utbildar sig inom CFT. Här har vi listat en del av de som har gått vår avancerad utbildning i CFT och som jobbar privat. Vill du finnas med på listan är du varmt välkommen att kontakta oss.


Compassion mind training i grupp

Utifrån förlaga utarbetad av Paul Gilbert har vi utarbetat ett gruppkoncept för Compassion Mind training; färdighetsträningen inom CFT. Konceptet har provats på transdiagnostiska grupper på primärvårdsnivå med goda resultat. För mer information eller utbildning i gruppkonceptet, kontakta oss!