UTBILDNINGAR

Föreläsningar & workshops


CFTinstitutet arbetar för att sprida kunskapen om Compassionorienterat arbetssätt. Vi erbjuder därför kortare utbildningar och workshops för de som vi prova på eller förkovra er inom Compassion.


Vi har under årens lopp utvecklat ett gediget kursutbud både för dig som är ny och nyfiken på CFT så väl som du som har avancerad kunskap.

Läs mer om vårt utbud under varje rubrik. 

1-årig utbildning i CFTCFTinstitutet erbjuder sedan 2013 en populär 1-åriga utbildning i Compassionfoksuerad terapi. I år erbjuds utbildning också helt via nätet för att ge de som inte kan resa chansen att delta.


Kursen riktar sig till dig som arbetar med terapi och har grundläggande terapeutisk utbildning. Utbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundare av terapin.Uppdragsutbildningar


CFTinstitutet erbjuder även skräddarsydda utbildningslösningar utifrån ett Compassionfokuserat förhållningssätt. Utifrån era behov och er målgrupp håller vi utbildningar som passar er och det ramverk ni verkar inom.


Vi erbjuder både längre och kortare utbildningar för er personal på plats. Därmed slipper ni kostnad för kost & logi för era anställda.