Handledning

Handledning


Vi på CFTinstitutet erbjuder handledning i Compassionfokuserad terapi och Compassion som förhållningssätt både individuellt och i grupp. Varmt välkommen att ta kontakt om du är intresserad av handledning. Vi kommer gärna ut till Din arbetsplats om det passar Er bättre.


Vi håller kontinuerligt handledningsgrupper som en del av vår 1-åriga utbildning och även på Karolinska Institutets 1-åriga CFT-utbildning i Stockholm. Andra uppdragsgivare för handledning har även varit

Örebros Ungdomsmottagningar, Studenthälsan i Lund, Primärvård, Psykiatrin och Onkologen i Region Skåne samt privata vårdgivare.


Både Linda och Jernett har särskild utbildning i handledning i CFT. Jernett har även utbildning i handledning för vårdpersonal.

Tidigare deltagare säger så här:


"En tillåtande lärandemiljö i gruppen, prestigelöst, och engagerat."


"Kunnig och engagerad handledare, satte ramarna fint och fördelade tiden. Skapade en prestigelös och trygg miljö i gruppen. Följsam och jämlik."


"Handledaren är mycket vänlig, hjälpsam, kunnig och stöttande. Jag fick alltid en ny vinkling på det jag funderat på. Och hade ny kunskap med mig därifrån."

Handledningsgrupp i CFT

Datum finns nu för våren 2023. Fokus kommer att ligga på att
utvecklas som terapeuter inom CFT genom att fokusera på både egen process och arbete med klienter. Vi strävar efter ett varmt, icke-dömmande och nyfiket klimat i gruppen. Det finns ännu plats i vårens grupp. Varmt välkommen. 


Hur?

Online via Zoom

4 x 3h 

Max. 4 deltagare per grupp.


För vem?
Dig som redan använder CFT som en del av ditt arbete och vill utvecklas vidare. Kanske känner du dig osäker på vissa delar och vill utvecklas inom dessa.


När?
Måndag 5 september 9-12
Måndag 17 oktober 9-12
Måndag 21 november 9-12
Måndag 12 december 9-12

(finns möjlighet att fortsätta våren 2023)

Våren 2023

Tisdag 28 februari 9-12

Tisdag 28 mars 9-12

Tisdag 25 april 9-12

Tisdag 23 maj 9-12 


Pris
Pris: 2250 kr/ tillfälle inklusive moms 
 
 
 
 

Skicka en handledningsförfrågan