Live webbföreläsningar

FÖR VEM?

Föreläsningarna är öppna för dig som redan kan en del kring CFT och vill fördjupa dig i ett särskilt ämne och lära dig från erfarna CFT-utövare. Alla webbföreläsningarna ingår som en del av vår 1-åriga CFT-utbildning. 

HUR?

Webbföreläsningarna ges live via Zoom. Det kräver en god internetuppkoppling och tillgång till kamera och headset. Föreläsningarna hålls på Engelska. Föreläsningarna spelas in så kan du inte delta så har du tillgång till dem i 30 dagar efter föreläsningsdatumet.

PRIS?

Varje webbföreläsning kostar 500kr exkl moms.

ANMÄLAN

Du kan anmäla dig till ett eller flera webbföreläsningar på en gång. 

Vill du redan nu anmäla dig till en föreläsning 2025? Klicka då på en sådan för att komma till rätt anmälningsformulär.

Live Webbföreläsningar 2024


9/9 Dr. Darcy Harris: Att arbeta med sorg i CFT


Dr. Darcy L. Harris kommer djupdyka i sorg och förklara hur vi kan jobba med sorg i terapirummet och särskilt i CFT där sorg är en sådan viktig komponent. I föreläsningen kommer vi få ta del av hur vi kan hjälpa klienter igenom ett sorgearbete och integrera det med Compassion interventioner.


Dr. Darcy L. Harris mångårig erfarenhet av att jobba med sorg och specialiserar i just detta i sitt kliniska arbete. Utöver sitt kliniska arbete undervisar hon i thanatologi vid  King’s University College/ Western University in London, Canada. Hon har även skrivit en rad böcker i ämnet sorg och förlust


9 September 2024 kl. 14-16

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 5 September

30/9 Dr. Russel Kolts: likheter och skillnader mellan CFT och andra terapiformer. 


CFT är en integration terapi som lutar sig mot den forskning som finns kring människans fungerande. Detta innebär att det finns många likheter med andra etrapifomrer. Samtidigt är CFT en metod i sin egen rätt och det finns så klart också skillnader.


Dessa skillnader och likheter är något som är ett ständigt återkommande tema under våra utbildningar. Därför har vi bjudit in Dr. Russell Kolts för att hjälpa oss att bena ut CFT i relation till andra terapiformer. De behandlingsmetoder som kommer att tas upp är CFT, KBT, DBT, ACT och IFS.


Dr. Russel Kolts arbetar på Eastern Washington University och leder the Inland Northwest compassionate Mind Center. Han har skrivit ett flertal böcker och publicerat artiklar. Bland annat "CFT helt enkelt". 


30 September 2024 kl. 15-17

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 15 September

16/12 Dr. Russel Kolts: Buddhistiska principer och CFT


CFT grundar sig delvis på buddhistisk psykologi inte minst genom sitt fokus på Compassion. Men vad innebär det egentligen för det terapeutiska arbetet?

I den här webbföreläsningen guidar Dr. Russel Kolts i CFTs buddhistiska rötter men även hur detta påverkar hur vi förhåller oss till oss själva som terapeuter, våra klienter och det terapeutiska rummet.


Dr. Russel Kolts arbetar på Eastern Washington University och leder the Inland Northwest compassionate Mind Center. Han har skrivit ett flertal böcker. En av dom är "Buddhist Psychology and Cognitive-Behavioral Therapy", som han skrivit tillsammans Dennis D Tirch and Laura Silberstein.


16 December 2024 kl. 15-17

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 5 December

Live Webbföreläsningar 2025


13/1 Arbeta med CFT och psykedelika


Vi är glada för att välkomna läkaren och neurologen Lorena Llobenes och psykologen Natali Gumiy från Argentina att prata om hur CFT kan användas i kombination med psykedelika. Paret är medförfattare tillkapitlet"Psychedelics, connectedness and compassion" i boken "Compassion Focused Therapy - clinical practice and application". I boken har de undersökt hur CFT och Compassion kan hjälpa vid integreringen vid användning av psykedelika (sk. proof of concept). I dagens föreläsning kommer de dela med sig av forskning kring hur CFT kan vara hjälpsamt i det arbetet.


Lorena Llobenes är läkare och neurolog. Natali Gumiy är klinisk psykolog. 

De är båda medgrundare till Compassionate Mind Foundation i Argentina och jobbar med att undersöka och forska på CFT applicering i Argentina och Latin Amerika.


13 Januari kl. 14-16

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 9 Januari

17/3 Evolutionära perspektiv på depression 


I den här föreläsningen har vi förmången att få lära oss av CFTs grundare prof. Paul Gilbert kring depression. Paul Gilbert tilldelades den Brittiska Imperieorden för sitt arbete kring just depression och depressionsforskning och anses vara en tongivande röst kring hur man förstår och arbetar med depression. I den här föreläsningen presenterar Prof. Gilbert evolutionsteorier kring hjälpslöshet som drivande kring depression. Det här är föreläsningen för dig som vill förstå depression mer på djupt och få idéer kring hur vi kan jobba med detta inom CFT.


Prof. Paul Gilbert är grundaren av Compassionfokuserad terapi. Han har tidigare varit framstående inom depressionsforskning. Viktiga bidrag är t.ex. "The evolution of Powerlessness" (2016) och "Overcoming depression" (2009). 17 Mars kl. 10-12

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 15 Mars

12/5 Dr. Tobyn Bell: Jobba med transdiagnostiska grupper 


En favorit i repris: I den här föreläsningen kommer Tobyn dela med sig av sina erfarenheter kring att jobba med grupp och hur vi kan ta oss an grupp på olika sätt inom ramen för CFT. Föreläsningen kommer ta upp hur vi kan jobba med Compassion "live" i gruppen, hur vi kan jobba med hinder, motstånd och blockeringar (FBRs) i gruppen. Han kommer berätta om hur vi kan uppmuntra till mentalisering och empati bland deltagarna och jobba med relationella sår kring skam genom att skap en relationell trygghet.


Tobyn Bell är psykoterapeut och jobbar kliniskt med CFT så väl som forskar och skriver böcker om CFT. Han är medförfattare till boken "Compassion Focused Therapy from the Inside Out: A Self-practice/Self-reflection Workbook for Therapists." Han har publicerat en rad forskningsstudier kring visualiseringar och Compassion. För nuvarande håller han på med sin avhandling kring Compassionfokuserat stolsarbete. Tobyn utbildar i KBT och handleder vid the Greater Manchester Psychotherapy Training Centre (NHS, UK) och är utbildad Mindfulness lärare.

Läs mer


12 Maj kl. 10-12

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 9 Maj

15/9 Deidre Fay: Rewire Threat: Att skapa nya nervbanor i en hotfokuserad hjärna med hjälp av medkännande övningar


Vår hotfokuserad hjärna kan göra det svårt för oss att utveckla medkänsla. Genom att jobba kroppsfokuserat kan vi lösa upp en del av de hinder och spänningar som ligger i vägen för vårt arbete med Compassion. Med utgångspunkt i anknytningsteori får du lära dig hur man kan hela anknytningstrauman med hjälp av olika kroppsbaserade metoder. Du får lära dig hur du kan jobba mer med kroppen och mindre uppe i huvudet och hur du kan adressera olika typer av sk. FBRs i CFT. Du kommer guidas igenom en rad olika övningar som kan hjälpa dig att stärka ditt egna medkännande jag såväl som dina klienters.


Deidre Fay har en Master i Socialt arbete, jobbar som coach och utbildare och har mer än 35 års erfarenhet av att utforska skärningspunkten mellan trauma, anknytning, yoga och meditation. Hon utgår från anknytningsteori och hur vi på olika sätt kan hela anknytningssystemet med hjälp av olika kroppsbaserade metoder. Hennes tredje bok "Becoming Safely Embodied" blev en omedelbar bästsäljare när den publicerades 2021. Tidigare böcker är "Attachment-Based Yoga & Meditation for Trauma Recovery"och "Trauma, attachment, & Yoga training manual". Läs mer på www.dfay.com/15 September kl. 10-12

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 12 September