CFT-utbildning online (1 år) 

1-årig utbildning i CFT

Distans utan möten på plats


I utbildningen ingår


  • 6 utbildningdagar via Zoom uppdelade på två block 
  • 5 webinarer med internationella föreläsare och erfarna CFT-utövare
  • 7 handledningstillfällen (varav 1 handledningsseminarie med Paul Gilbert)
  • Tillgång till en läroplattform med videomaterial med inspelade terapidemonstrationer på svenska, övningar mm
  • 10% rabatt på vårt övriga kursutbud under året som student

Kursstart: 27 Oktober 2023 9-10:30 

Sista anmälningsdag 1 Oktober 2023 
Pris: 32 000kr exkl moms


Vill du hellre göra kursmomenten på plats finns en kurs som går i Malmö. Läs mer här. 

1-årig utbildning i Compassionfokuserad terapiUtbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundaren av terapin, och ges för 9:e året av CFTinstitutet. 


CFTinstitutets utbildning omfattar både den populära Compassion Mind Training (färdighetsträningen) och de terapeutiska delarna av Compassionfokuserad terapi. Kursen ger deltagarna möjlighet att grundligt förkovra sig i en metod som kommit att bli alltmer populär pga sitt integrativa fokus, vilket gör den relevant även för psykologer med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT.


Kursen har ett tydligt terapeutiskt fokus. Upplevelsebaserad inlärning (rollspel, videodemonstrationer, live demonstrationer) genomsyrar hela utbildningen och kräver aktivt deltagande från alla deltagare. 


AKTUELLA DATUM 2023-2024


Utbildningen består av tre delar. De två första delkurserna är genomgång av de olika teoretiska och praktiska momenten i CFT. De är upplevelsebaserade och kräver aktivt deltagande och närvaro (delkurserna kommer ej spelas in utan du behöver närvara och delta). Handledningen och de fem seminarierna är webbaserade och ämnar ge fördjupad CFT kunskap. Kursen avslutas med ett uppföljande seminarie.


Vi strävar efter att i största möjliga mån förlägga webinarer och handledning på måndagar. Det kan därför vara bra att redan nu avsätta måndagar under ditt  utbildningsår för både handledning, föreläsningar och inläsning. Delkurs 1 (HT2023)

27 Oktober  kl. 9-10.30 Uppstartsseminarium online

13-15 November kl. 9-16 Introduktion till CFT (3 dagar) via Zoom

 

Delkurs 2 (VT2024)

5-7 Februari kl. 9-16 CFT på djupet (3 dagar) via Zoom

 

Delkurs 3 (HT2023/VT2024/HT2024)
Avancerad CFT kunskap- Sex erfarna Internationell CFT-terapeuter gästföreläser med fokus på specifika teman:


4 December 2023 kl. 10-12 Dr. Wendy Wood. Fokus på terapeutens roll. 

22 Januari 2024 kl. 10-12 Dr. Michelle Cree. Fokus på medfödda förmågor. 

20 Mars 2024 kl.10-12 Dr. Elaine Beaumont. Fokus på unga. 
13 Maj 2024 kl. 15-17. Dr. Russell Kolts. Fokus på ilska.  

9 September 2024 kl. 14-16 Dr. Darcy Harris. Fokus på sorg. 

September 2024 Handledningstillfälle med Dr. Paul Gilbert, grundare av CFT (datum kommer vid kursstart)


+ 6 handledningstillfällen under våren och hösten 2024 

 BÄSTA UTBILDNINGEN 


Bästa utbildning jag gått då den jobbar integrerande med den egna processen och terapiprocessen."


HÖG KVALITET


"Utbildningen har hållit hög kvalité. Kursledarna har hjälpt till att befästa CFT på ett inspirerande sätt, både vid utbildningstillfällena och vid handledningen."


HANDLEDNING 


"Bästa handledningen jag haft"


 VARMT OCH HÅLLANDE


"En jättefin utbildning med mycket "hållande" och värme! Jag är extremt nöjd!"


 PROFFSIGT OCH KOMPETENT


"Jag är sammantaget väldigt nöjd med utbildningen! Jag tycker innehållet har varit oerhört intressant och strukturen på utbildningen har varit proffsig. Jag upplever också kursledarna som mycket kompetenta inom CFT-området och jag har känt mig buren och bekräftad under utbildningsprocesssen."


UTBILDARE

LINDA WIIK

Leg. Psykolog / CERT. CFT Terapeut

Linda har en post-graduate utbildning (PG CERT) i CFT från Derby universitet under CFTs grundare Paul Gilberts ledning. 


Linda har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda CFT

JERNETT KARENSEN

Leg. Psykolog / CERT. CFT Terapeut

Jernett har en post-graduate utbildning (PG CERT) i CFT från Derby universitet under CFTs grundare Paul Gilberts ledning. 


Jernett har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda CFT

INTERNATIONELLA FÖRELÄSARE

Globalt CFT Community

Varje kursomgång gästas av flera internationella erfarna CFT utövare.


Dessutom håller terapins grundare prof. Paul Gilbert i ett unikt handledningsseminarie i slutet av utbildningen.

EXAMINATION


I kursen ingår eget reflektivt arbete i form av reflektionuppgifter som fortgår under hela kursens gång. 

 

Under kursens gång ska det lämnas in 2 kortare examinationsuppgifter (ca 4 sidor).

 

För att bli godkänd krävs:

 

Deltagande på samtliga 6 utbildningsdagar (viss frånvaro kan kompletteras med inlämningsuppgift). Närvaro på minst 3 av 5 webbföreläsningar. Deltagande i handledning vid minst 5 av 6 tillfällen. Inlämnad och godkänd reflektionsdagbok och examinationsuppgifter.

 

Vid utbildningens slut mottager deltagarna ett diplom.

ANTAGNING


För deltagande krävs att du är leg. psykolog, leg. psykoterapeut eller har grundläggande psykoterapiutbildning (+ yrkesexamen inom människovårdande yrke). Vidare krävs att deltagarna under utbildningens gång arbetar psykoterapeutiskt med min. 1-2 klienter för att kunna tillgodogöra sig metoden till fullo (under annan handledning än CFT-handledning om så krävs).


ANMÄLAN

Anmälan görs genom anmälningsformuläret. Andra frågor mejlas till info@cftinstitutet.se.


Sista anmälningsdag 1 Oktober 2022. 


VILLKOR


Anmälan till kursen är bindande. Innan kursstart går det bra att överlåta din plats till annan kvalificerad deltagare om du själv får förhinder. Vid akut sjukdom krävs uppvisande av sjukintyg, då återbetalas 50% av summan om kursen ej påbörjats. Vid redan påbörjad kurs återbetalas kursavgiften inte men du bereds möjlighet att ta igen missade kursmoment i samråd med utbildningsledaren.


Notera att kursen kan ställas in vid för få deltagarantal (min. 8) vilket i så fall meddelas fyra veckor innan kursstart och hela kursavgiften kommer då att betalas tillbaka. Inga pengar återbetalas för övriga kostnader för deltagaren, såsom resor eller förlorad arbetsinkomst. Vi rekommenderar därför att boka återbetalningsbart.


Om föreläsaren är sjuk och behöver ställa in så anordnas ny kurs inom de närmaste veckorna.


Vidare information om kursen kommer ca 3 veckor innan kursstart!


Varmt välkommen med frågor, funderingar eller önskemål om kursens innehåll.

Påbyggandsutbildning


Du behöver därför vara psykolog, psykoterapeut eller ha GPU (steg 1) eller motsvarande.

Klientarbete


Arbeta psykoterapeutiskt med 1-2 klienter under utbildningen.

God datorvana


Kursen ställer krav på god datorvana då den bitvis sker digitalt.