CFT-utbildning online (1 år) 

1-årig utbildning i CFT

Distans utan möten på plats


I utbildningen ingår


  • 6 utbildningdagar via Zoom uppdelade på två block 
  • 5 webinarer med internationella föreläsare och erfarna CFT-utövare
  • 7 handledningstillfällen (varav 1 handledningsseminarie med Paul Gilbert)
  • Tillgång till en läroplattform med videomaterial, övningar mm
  • 10% rabatt på vårt övriga kursutbud under året som student

Kursstart: 28 Oktober 2022 9-10:30 

Sista anmälningsdag 1:a oktober 2022 
Pris: 29 500kr exkl moms


Vill du hellre göra kursmomenten på plats finns en kurs som går i Malmö. Läs mer här. 

1-årig utbildning i Compassionfokuserad terapiUtbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundaren av terapin, och ges för 9:e året av CFTinstitutet. 


CFTinstitutets utbildning omfattar både den populära Compassion Mind Training (färdighetsträningen) och de terapeutiska delarna av Compassionfokuserad terapi. Kursen ger deltagarna möjlighet att grundligt förkovra sig i en metod som kommit att bli alltmer populär pga sitt integrativa fokus, vilket gör den relevant även för psykologer med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT.


Kursen har ett tydligt terapeutiskt fokus. Upplevelsebaserad inlärning (rollspel, videodemonstrationer, live demonstrationer) genomsyrar hela utbildningen och kräver aktivt deltagande från alla deltagare. 


AKTUELLA DATUM 2022-2023


Utbildningen består av tre delar. De två första delkurserna är genomgång av de olika teoretiska och praktiska momenten i CFT. De är upplevelsebaserade och kräver aktivt deltagande och närvaro (delkurserna kommer ej spelas in utan du behöver närvara och delta). Handledningen och de fem seminarierna är webbaserade och ämnar ge fördjupad CFT kunskap. Kursen avslutas med ett uppföljande seminarie.


Vi strävar efter att i största möjliga mån förlägga webinarer och handledning på måndagar. Det kan därför vara bra att redan nu avsätta måndagar under ditt  utbildningsår för både handledning, föreläsningar och inläsning. Delkurs 1 (HT2022)

28/10 kl. 9-10.30 Uppstartsseminarium online

14-16/11 kl. 9-16 Introduktion till CFT (3 dagar) i Malmö

 

Delkurs 2 (VT2023)

6-8/2 kl. 9-16 CFT på djupet (3 dagar) i Malmö

 

Delkurs 3 (HT2022/VT2023/HT2023)
Avancerad CFT kunskap (webbbaserat)

Sex erfarna Internationell CFT-terapeuter gästföreläser med fokus på specifika teman:


2022-12-05 kl. 10-12 Dr. Wendy Wood om Eget utövande för terapeuter

2023-01-25 kl. 10-12 Dr. Kate Lucre om Anknytningstrauma och CFT

2023- 03 Föreläsare och datum kommer 
2023-05-08 kl. 10-12 Dr. Tobyn Bell CFT i grupp

2023-09-04 kl. 10-12 Rita Lacerda, psykolog, om att göra kreativa anpassningar i CFT vid särskilda behov

2023-09-?Handledningstillfälle med Dr. Paul Gilbert, grundare av CFT


+ 6 handledningstillfällen under våren och hösten 2023 (27/2, 20/3, 17/4, 22/5, 21/8, 11/9)

INTRESSANT OCH LÄRORIKT


“Jag upplevde utbildningen som mycket hjälpsam. Särskilt bra var blandningen av teori och praktik och handledningen”Kursdeltagare

- Årgång 7

MYCKET GIVANDE


“Jag är mycket nöjd med kursen i sin helhet. Upplever att kursdagarna på plats var mycket givande och att fördjupningsdelen verkligen var fördjupande. Har även uppskattat flera av webbföreläsningarna och tyckt att handledningen varit bra. I det stora hela mycket nöjd.”Kursdeltagare

- Årgång 7

UTBILDARE

LINDA WIIK

Leg. Psykolog / CERT. CFT Terapeut

Linda har en post-graduate utbildning (PG CERT) i CFT från Derby universitet under CFTs grundare Paul Gilberts ledning. 


Linda har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda CFT

JERNETT KARENSEN

Leg. Psykolog / CERT. CFT Terapeut

Jernett har en post-graduate utbildning (PG CERT) i CFT från Derby universitet under CFTs grundare Paul Gilberts ledning. 


Jernett har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda CFT

INTERNATIONELLA FÖRELÄSARE

Globalt CFT Community

Varje kursomgång gästas av flera internationella erfarna CFT utövare. Dessutom håller terapins grundare prof. Paul Gilbert i ett unikt handledningsseminarie i slutet av utbildningen.

EXAMINATION


I kursen ingår eget reflektivt arbete i form av reflektionuppgifter som fortgår under hela kursens gång. 

 

Under kursens gång ska det lämnas in 2 kortare examinationsuppgifter (ca 4 sidor).

 

För att bli godkänd krävs:

 

Deltagande på samtliga 6 utbildningsdagar (viss frånvaro kan kompletteras med inlämningsuppgift). Närvaro på minst 3 av 5 webbföreläsningar. Deltagande i handledning vid minst 5 av 6 tillfällen. Inlämnad och godkänd reflektionsdagbok och examinationsuppgifter.

 

Vid utbildningens slut mottager deltagarna ett diplom.

ANTAGNING


För deltagande krävs att du är utbildad psykolog, psykoterapeut eller har grundläggande psykoterapiutbildning (eller yrkesbakgrund som innefattar samtalsbehandling med relevanta påbyggnadsutbildningar). Vidare krävs att deltagarna under utbildningens gång arbetar psykoterapeutiskt med min. 1-2 klienter för att kunna tillgodogöra sig metoden till fullo (under annan handledning än CFT-handledning om så krävs).


ANMÄLAN

Anmälan görs genom anmälningsformuläret. Andra frågor mejlas till info@cftinstitutet.se.


Sista anmälningsdag 1 Oktober 2022. 

VILLKOR


Anmälan till kursen är bindande. Innan kursstart går det bra att överlåta din plats till annan kvalificerad deltagare om du själv får förhinder. Vid akut sjukdom krävs uppvisande av sjukintyg, då återbetalas 50% av summan om kursen ej påbörjats. Vid redan påbörjad kurs återbetalas kursavgiften inte men du bereds möjlighet att ta igen missade kursmoment i samråd med utbildningsledaren.


Notera att kursen kan ställas in vid för få deltagarantal (min. 7) vilket i så fall meddelas fyra veckor innan kursstart och hela kursavgiften kommer då att betalas tillbaka. Inga pengar återbetalas för övriga kostnader för deltagaren, såsom resor eller förlorad arbetsinkomst. Vi rekommenderar därför att boka återbetalningsbart.


Om föreläsaren är sjuk och behöver ställa in så anordnas ny kurs inom de närmaste veckorna.


Vidare information om kursen kommer ca 3 veckor innan kursstart!


Varmt välkommen med frågor, funderingar eller önskemål om kursens innehåll.

Påbyggandsutbildning


Du behöver därför vara psykolog, psykoterapeut eller ha GPU (steg 1) eller motsvarande.

Klientarbete


Arbeta psykoterapeutiskt med 1-2 klienter under utbildningen.

God datorvana


Kursen ställer krav på god datorvana då den bitvis sker digitalt.